erabdzi.com


Prejdi na obsah

Vitaje v e-shope ... rabdzi.com

E-shop ... rabdzi.com ponúka študijné materiály s kompletne spracovanými a pravidelne aktualizovanými údajmi pre žiakov geografie s databázou slepých máp podľa jednotlivých kontinentov. E-shop ... rabdzi.com ponúka kompletne spracované študijné materiály v rovnakom formáte ako je realizovaná ústna maturitná skúška alebo zadávané celky pri klasifikácii na hodinách geografie. Tieto produkty v sebe zároveň zahŕňajú aj testy z databázy veľkého počtu otázok, výsledkom čoho by mala byť dokonalá príprava a získaná zručnosť na úspešné absolvovanie maturitnej skúšky z predmetu geografia.  • umožňuje otestovanie vedomostí a následné zistenie medzier v štúdiu
  • získanie praktických skúseností a zručností pri orientácii na politickej mape sveta
  • zameranie sa na problémové oblasti pre Vás
  • okamžité ohodnotenie a spätná väzba na Váš študijný výkon  • zahŕňa všetky nevyhnutné vedomosti, ktoré sú prezentované textovou formou
  • štúdium je úplne vo Vašich rukách
  • osvedčený spôsob pre efektívne štúdium
E-shop ... rabdzi.com zároveň ponúka konzultácie z geografie a informatiky v ľubovoľnom čase po vzájomnej dohode a kompletnú tvorbu webstránok za rozumné ceny. See ya ... 2011

*e-shop ... | Európa | Amerika | Afrika | Ázia | Austrálsky zväz | Mapa stránky


Späť na obsah | Späť na hlavné menu