Bytové družstvo Prešov

Hľadať

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Oznamy BD

Oznamy


OZNAMY BYTOVÉHO DRUŽSTVA


KoronaOZNAM

Bytové družstvo Prešov s platnosťou od 25. 5. 2020 obnovilo svoje úradné hodiny ... Čítať viac ...


DORUČOVANIE VYÚČTOVANIA VLASTNÍKOM BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Doručovanie vyúčtovania vlastníkom bytov a nebytových priestorov za služby spojené s bývaním za rok 2019 a správy ... Čítať viac ...


OZNAM O DORUČOVANÍ

Bytové družstvo ako správca bude v najbližších doručovať vlastníkom ... Čítať viac ...


OZNAM O SKÚŠKACH VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ


S ohľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu a v spojení s inými rozhodnutiami, došlo k istým obmedzeniam aj na strane Bytového družstva Prešov ...
Čítať viac ...


OZNAM


Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami ...
Čítať viac ...


OZNAM


Na základe upozornenia a vzájomnej spolupráce BD Prešov s Ministerstvom vnútra SR (Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR) Vás chceme požiadať o pomoc pri informovaní vlastníkov bytov ...
Čítať viac ...


OZNAM


Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods.4 písm. h) zákona č.355/2007 Z.z. z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky ... Čítať viac ...


OZNAM


Na základe rozhodnutia vedenia BD Prešov zo dňa 9.3.2020 v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu ... Čítať viac ...


PODMIENKY A PODKLADY NA VÝBER ZHOTOVITEĽA PRÁC

Podmienky a podklady na výber zhotoviteľa prác ... Čítať viac ...


OZNAM


Na základe záznamu zo schôdze vlastníkov a nájomníkov bytového domu ...
Čítať viac ...


NOVÁ VYHLÁŠKA MH SR

Informácia o novej vyhláške MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla s účinnosťou od 01.01.2017 ...
Čítať viac ...


Úvodná stránka | Predstavenstvo | Kontrolná komisia | Aktuality | Základné dokumenty | Smernice | Administratíva | Oznamy | Kontakt | Web


Späť na obsah | Späť na hlavné menu